Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ramowy rozkład dnia

GODZINY POBYTU

RODZAJ AKTYWNOŚCI

DZIECI MŁODSZE 
(3- i 4- LATKI)

DZIECI STARSZE 
(5- i 6- LATKI)

6:00 - 8:30

ORGANIZACJA GRUPY

 

Rozwijanie umiejętności społecznych, stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie, wspomaganie dzieci
w rozwijaniu uzdolnień.

- zabawy swobodne indywidualne i w małych grupach;
- rozmowy okolicznościowe i zaplanowane;
- zabawy integracyjne;
- zabawy wyrównawczo – kompensacyjne;
- zabawy ruchowe, ruchowo – muzyczne, taneczne, gimnastyka.

8:30 -  9:00

ŚNIADANIE

Doskonalenie samodzielności, estetycznego spożywania posiłków.

- czynności samoobsługowe (przed i po posiłku);
- pomoc przy przygotowaniach do posiłku;

9:00 – 10:00

  DZIAŁANIA WYPŁYWAJĄCE 
OD DZIECI

Budowanie u dzieci systemu wartości. Kształtowanie odporności emocjonalnej. Rozwijanie umiejętności społecznych. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Wspieranie dziecięcej aktywności, ciekawości i samodzielności. 

- rekreacja na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe zorganizowane przez nauczycielkę oraz inspirowane przez dzieci;
- spacery i wycieczki;
- zajęcia dodatkowe;
- czynności porządkowe i samoobsługowe;

10:00 – 10:30

REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH

Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiałych dla innych. Stwarzanie warunków nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. Wprowadzenie w świat wartości estetycznych i wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. Kształtowanie tych umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 

- zajęcia edukacyjne zorganizowane przez nauczyciela;
- zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, plastyczne, umuzykalniające, badawcze;
- imprezy okolicznościowe;

10:30 - 11:30

POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

(DZIECI MŁODSZE)

Budowanie u dzieci systemu wartości. Kształtowanie odporności emocjonalnej. Rozwijanie umiejętności społecznych.
Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Wspieranie dziecięcej aktywności, ciekawości i samodzielności.

- pobyt na świeżym powietrzu, gry
i zabawy ruchowe organizowane przez nauczycielkę oraz inspirowane przez dzieci;
- spacery i wycieczki;

Budowanie u dzieci systemu wartości. Kształtowanie odporności emocjonalnej. Rozwijanie umiejętności społecznych. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Wspieranie dziecięcej aktywności, ciekawości i samodzielności. 

- gry i zabawy ruchowe zorganizowane przez nauczycielkę oraz inspirowane przez dzieci;
- spacery i wycieczki;
- zajęcia dodatkowe;
- czynności porządkowe i samoobsługowe;

11:30 - 12:00

OBIAD 

Doskonalenie samodzielności, estetycznego spożywania posiłków.

- czynności samoobsługowe (przed i po posiłku);

- pomoc przy przygotowaniach do posiłku;

12:00 - 12:30

CZAS RELAKSU

Troska o zdrowie dzieci.

- słuchanie bajek literackich i muzycznych;
- elementy muzykoterapii;
- odpoczynek poobiedni na leżaczkach
(tylko 3- latki);

 

12:30 - 14:00

DZIAŁANIA WYPŁYWAJĄCE
OD DZIECI

Rozwijanie umiejętności społecznych, stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień. Wspieranie dziecięcej aktywności i ciekawości.

- zabawy na świeżym powietrzu;
- zabawy swobodne indywidualne
i w małych grupach;
- zabawy integracyjne;
- zabawy swobodne w kącikach zainteresowania;
- wykorzystanie sytuacji proponowanych przez dzieci do pracy wyrównawczej prowadzonej przez nauczyciela;
- zabawy ruchowe, ruchowo – muzyczne, taneczne, gimnastyka.

14:00 - 14:20

PODWIECZOREK 

Doskonalenie samodzielności, estetycznego spożywania posiłków.

- czynności samoobsługowe (przed i po posiłku);
- pomoc przy przygotowaniach do posiłku;

14:20- 17:00

ZABAWY DOWOLNE
LUB ORGANIZOWANE 

Rozwijanie umiejętności społecznych, stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie, wspomaganie dzieci
w rozwijaniu uzdolnień.

- zabawy ruchowe;
- indywidualna praca stymulacyjna;
- oferty dzieci;
- zabawy tematyczne, muzyczne, badawcze, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne;
- gry i zabawy dydaktyczne;
- zabawy na powietrzu;

Data dodania: 2020-08-21 12:54:26
Data edycji: 2020-08-25 09:40:00
Ilość wyświetleń: 1050

Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...

Robert Fulghum

Partnerzy

BIP
Urzędu Miejskiego w Policach
Biuletynu Informacji Publicznej