Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Ramowy rozkład dnia

GODZINY POBYTU

RODZAJ AKTYWNOŚCI

DZIECI MŁODSZE 
(3- i 4- LATKI)

DZIECI STARSZE 
(5- i 6- LATKI)

6:00 - 8:30

ORGANIZACJA GRUPY

 

Rozwijanie umiejętności społecznych, stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie, wspomaganie dzieci
w rozwijaniu uzdolnień.

- zabawy swobodne indywidualne i w małych grupach;
- rozmowy okolicznościowe i zaplanowane;
- zabawy integracyjne;
- zabawy wyrównawczo – kompensacyjne;
- zabawy ruchowe, ruchowo – muzyczne, taneczne, gimnastyka.

8:30 -  9:00

ŚNIADANIE

Doskonalenie samodzielności, estetycznego spożywania posiłków.

- czynności samoobsługowe (przed i po posiłku);
- pomoc przy przygotowaniach do posiłku;

9:00 – 10:00

  DZIAŁANIA WYPŁYWAJĄCE 
OD DZIECI

Budowanie u dzieci systemu wartości. Kształtowanie odporności emocjonalnej. Rozwijanie umiejętności społecznych. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Wspieranie dziecięcej aktywności, ciekawości i samodzielności. 

- rekreacja na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe zorganizowane przez nauczycielkę oraz inspirowane przez dzieci;
- spacery i wycieczki;
- zajęcia dodatkowe;
- czynności porządkowe i samoobsługowe;

10:00 – 10:30

REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH

Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiałych dla innych. Stwarzanie warunków nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. Wprowadzenie w świat wartości estetycznych i wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. Kształtowanie tych umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 

- zajęcia edukacyjne zorganizowane przez nauczyciela;
- zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, plastyczne, umuzykalniające, badawcze;
- imprezy okolicznościowe;

10:30 - 11:30

POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

(DZIECI MŁODSZE)

Budowanie u dzieci systemu wartości. Kształtowanie odporności emocjonalnej. Rozwijanie umiejętności społecznych.
Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Wspieranie dziecięcej aktywności, ciekawości i samodzielności.

- pobyt na świeżym powietrzu, gry
i zabawy ruchowe organizowane przez nauczycielkę oraz inspirowane przez dzieci;
- spacery i wycieczki;

Budowanie u dzieci systemu wartości. Kształtowanie odporności emocjonalnej. Rozwijanie umiejętności społecznych. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Wspieranie dziecięcej aktywności, ciekawości i samodzielności. 

- gry i zabawy ruchowe zorganizowane przez nauczycielkę oraz inspirowane przez dzieci;
- spacery i wycieczki;
- zajęcia dodatkowe;
- czynności porządkowe i samoobsługowe;

11:30 - 12:00

OBIAD 

Doskonalenie samodzielności, estetycznego spożywania posiłków.

- czynności samoobsługowe (przed i po posiłku);

- pomoc przy przygotowaniach do posiłku;

12:00 - 12:30

CZAS RELAKSU

Troska o zdrowie dzieci.

- słuchanie bajek literackich i muzycznych;
- elementy muzykoterapii;
- odpoczynek poobiedni na leżaczkach
(tylko 3- latki);

 

12:30 - 14:00

DZIAŁANIA WYPŁYWAJĄCE
OD DZIECI

Rozwijanie umiejętności społecznych, stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień. Wspieranie dziecięcej aktywności i ciekawości.

- zabawy na świeżym powietrzu;
- zabawy swobodne indywidualne
i w małych grupach;
- zabawy integracyjne;
- zabawy swobodne w kącikach zainteresowania;
- wykorzystanie sytuacji proponowanych przez dzieci do pracy wyrównawczej prowadzonej przez nauczyciela;
- zabawy ruchowe, ruchowo – muzyczne, taneczne, gimnastyka.

14:00 - 14:20

PODWIECZOREK 

Doskonalenie samodzielności, estetycznego spożywania posiłków.

- czynności samoobsługowe (przed i po posiłku);
- pomoc przy przygotowaniach do posiłku;

14:20- 17:00

ZABAWY DOWOLNE
LUB ORGANIZOWANE 

Rozwijanie umiejętności społecznych, stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie, wspomaganie dzieci
w rozwijaniu uzdolnień.

- zabawy ruchowe;
- indywidualna praca stymulacyjna;
- oferty dzieci;
- zabawy tematyczne, muzyczne, badawcze, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne;
- gry i zabawy dydaktyczne;
- zabawy na powietrzu;

Data dodania: 2020-08-21 12:54:26
Data edycji: 2020-08-25 09:40:00
Ilość wyświetleń: 1642

Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...

Robert Fulghum

Partnerzy

BIP
Urzędu Miejskiego w Policach
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej