Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

O nas

Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej. Dzieciom zapewniamy opiekę, wspomaganie rozwoju i wczesną edukację od trzeciego roku życia w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.

Przedszkole funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem przerw wakacyjnych. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, zapewnia również odpłatne wyżywienie dla dzieci.

W przedszkolu uwzględniamy indywidualne potrzeby dziecka. Troszczymy się o zapewnienie równych szans. Zapewniamy warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań pro-zdrowotnych. Wspomagamy indywidualny rozwój dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy.

Staramy się u dziecka umacniać wiarę we własne siły i możliwości osiągania sukcesu. Stwarzamy warunki do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.

W przedszkolu prowadzona jest działalność diagnostyczna dotycząca rozwoju dziecka we współpracy ze specjalistami. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom w formie zajęć: 

  • korekcyjno-kompensacyjnych,
  • logopedycznych,
  • innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  • oraz w formie porad i konsultacji.

Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

 

Krótka historia przedszkola

 

Początki przedszkola sięgają 10.12.1977r.,  kiedy to w starym, pięknym budynku przy ul. Szczecińskiej w obecności władz oświatowych i miejsko-gminnych uroczyście otwarto placówkę. Wcześniej budynek był siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej. Pierwszym dyrektorem przedszkola w Tanowie została długoletnia nauczycielka Mirosława Staniszewska.

Ważnym momentem w działalności przedszkola była jego rozbudowa o nowe skrzydło. Uroczyste otwarcie odbyło się 17.11.2010r., Przedszkole wzbogaciło się dodatkowe sale do zajęć dydaktyczno – wychowawczych, szatnię, salę konferencyjną oraz pomieszczenia gospodarcze.

 

Źródło: Jan Matura, „Tanowo wczoraj i dziś”, wyd. Gmina Police, 2011r.

 

Hymn Przedszkola Publicznego w Tanowie

Data dodania: 2020-08-21 12:54:19
Data edycji: 2020-09-13 11:48:46
Ilość wyświetleń: 1429

Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...

Robert Fulghum

Partnerzy

BIP
Urzędu Miejskiego w Policach
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej