Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Przedszkola Publicznego w Tanowie

 

Kontakt z inspektorem ochrony danych:

tel. 91 3126677, iodo.pp.tanowo@onet.pl

 

Kontakt do przedszkola:

tel. 91 3126677

 

Szanowni Państwo, Przedszkole Publiczne w Tanowie, zwane dalej Przedszkolem przekazuje Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych wymaganą normą prawną pochodząca z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które to stosowane jest w Polsce od dnia 25 maja 2018 r.

 

Przedszkole informuje, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dzieci jest Przedszkole Publiczne w Tanowie z siedzibą w Tanowie przy ulicy Szczecińskiej 70.
 2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych Przedszkola można skontaktować się pisząc na adres mailowy Przedszkola : iodo.pptanowo@onet.pl
 3. W Polsce organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznacie, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ww. przepisów.
 4. Macie Państwo prawo do żądania od Przedszkola dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.
 5. Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wydanej zgody na przetwarzanie. Możliwe jest także, że – zgodnie  z przepisami prawa – Przedszkole będzie uprawnione do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.
 7. Państwa dane oraz dane Dziecka/Dzieci przetwarzanesąw przedszkolu w następujących celach:
  • Wykonywania czynności rekrutacyjnych, na podstawie wykonania obowiązku prawnego, nałożonego przez przepisy prawa rangi ustawowej na placówki oświatowe
  • Wykonywanie czynności związanych z rozliczeniem za uczęszczanie do placówki, zgodnie z udzieloną zgodą
  • Prowadzenie dziennika zajęć wychowanków przedszkola, prowadzenie ewidencji wychowanków przedszkola, prowadzenie dziennika rewalidacyjno-wychowawczego, prowadzenie dziennika zajęć dodatkowych, prowadzenie dzienników logopedy oraz pedagoga, analizowanie opinii psychologiczno-pedagogicznych, sporządzanie opinii o wychowankach, w tym o gotowości szkolnej (…) na podstawie wykonania obowiązku prawnego, nałożonego przez przepisy prawa rangi ustawowej na placówki oświatowe, m.in. Prawa oświatowego, Karty nauczyciela czy Ustawy o systemie oświaty,
  • Wykonanie obowiązku sprawozdawczego oraz w celach statystycznych, wynikających z ustawy
  • Utrzymywania, wyświetlania strony internetowej oraz ich zawartości (tj. wizerunku wychowanków przedszkola), komunikowania się przez te strony. Podstawą do wykorzystania danych tam zawartych jest Państwa zgoda wyrażona w imieniu własnym, jak i dzieci lub odpowiednie przepisy prawa, np. prawo telekomunikacyjne,
 8. odbiorcami Państwa danych osobowych są :
  • uprawnione podmioty (na podstawie przepisów prawa) w tym: MEN – poprzez System Informacji Oświatowej, jednostka prowadząca – Urząd Gminy, związki zawodowe, jednostki kontrolujące,
  • podmioty, którym dane mogą być przekazane na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Państwa dane osobowe będą przechowywane w zależności od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Przedszkole rozwiązań, a także wyrażonej przez Was zgody/ zgód oraz oświadczeń.W przypadku:
  • zgody – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, do czasu odwołania zgody,
  • umowy lub innej czynności prawnej – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a jeżeli dana czynności nie doszła do skutku, przez okres 3 lat od dnia zebrania danych,
  • danych archiwalnych – po wygaśnięciu danej umowy, dane osobowe przetwarzane są przez 10 lat.
 11. Podanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 12. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach informacyjnych, marketingowych jest dobrowolne.
 13. Prawa, które przewiduje RODO są realizowane od 25.05.2018 r. na zasadach określonych Rozporządzeniem
 14. Przedszkole Publiczne w Tanowie poprzez przekazanie niniejszej informacji realizuje obowiązek prawny. W razie pytań i wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje Inspektor Ochrony Danych Osobowych Przedszkola Publicznego w Tanowie

 

Dyrektor

Małgorzata Wycichowska

 

Data dodania: 2020-08-21 12:54:34
Data edycji: 2020-09-14 15:53:21
Ilość wyświetleń: 1240

Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...

Robert Fulghum

Partnerzy

BIP
Urzędu Miejskiego w Policach
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej